Kurzy jsou určeny pro podnikatele a zaměstnance, kteří poskytují služby zahraničním turistům a návštěvníkům v hotelích, restauracích, informačních, sportovních a zábavních centrech, muzeích a dopravě.

Obsah modulu Služby v cestovním ruchu
 1. Vítejte u nás
 2. Turistické informační centrum
 3. Hotelové služby
 4. Hotelová zařízení
 5. Stravovací služby
 6. Obsluha hostů
 7. Problémy a stížnosti
 8. Cestování a doprava
 9. Kulturní, sportovní a společenské akce
 10. Nouzové situace
Obsah modulu Obchod v cestovním ruchu
 1. Navázání obchodního kontaktu
 2. Prezentace hotelu a jeho služeb
 3. Rozvíjení obchodních kontaktů
 4. Poptávka a nabídka
 5. Cenová kalkulace a vyjednávání
 6. Webové stránky hotelu
 7. Smlouvy o spolupráci
 8. Porady
 9. Fakturace a řešení problémů
 10. Výstavy a veletrhy

Modulová kniha

Modulová kniha pro studenty

PŘEHLEDNOST
 • systematicky strukturované lekce v učebnici
 • třicet odborných termínů v každé lekci
ODBORNOST
 • výukové materiály s odbornými texty vytvořené ve spolupráci s odborníky a prověřené rodilými mluvčími

Online pracovní sešit

ZPĚTNÁ VAZBA
 • okamžité vyhodnocení cvičení a testů v online pracovním sešitě
 • přehlednost a dostupnost výsledků pro studenta i jeho lektora
Podporovaná zařízení

Lekce

Provázanost s praxí

 • videonahrávky vytvořené v prostředí hotelů a restaurací v každé lekci
 • ústní a písemné úkoly vycházející z reálných potřeb praxe

 • projekt

  Regionální partnerství pro výuku odborných cizích jazyků podle potřeb podniků v Jihočeském kraji CZ.1.07/3.2.08/03.0004

  OPEN AGENCY s.r.o. realizuje od 1. ledna 2013 projekt Regionální partnerství pro výuku odborných cizích jazyků podle potřeb podniků v Jihočeském kraji. Projekt patří do prioritní osy 3 Další vzdělávání, oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

  Jihočeská hospodářská komora

  Partneři

  Naším partnerem je Jihočeská hospodářská komora, Husova 9, 370 01 České Budějovice.

  Podle potřeb podniků v cestovním ruchu vytváříme multimediální výukové materiály odborné angličtiny a němčiny k modulům Služby v cestovním ruchu a Obchod v cestovním ruchu. Vytvořené výukové materiály budou ověřeny v průběhu dvaceti pilotních kurzů, kurz představuje 30 hodin kontaktní výuky s lektorem a 10 hodin individuálních konzultací s lektorem. Bude proškoleno 12 lektorů angličtiny a 12 lektorů němčiny.

  Realizační tým

  RNDr. Jitka Kunčarová manažerka pojektu
  Ing. Michaela Fouňová administrátorka partnera
  Mgr. Kateřina Oleksíková, Ph.D. metodička výuky cizích jazyků
  Bc. Helena Halabicová manažerka kurzů
  Mgr. Josef Žabenský redaktor
  Ing. Veronika Bátorová finanční manažerka
OPEN LEARNING umožňuje efektivnější učení a kontrolu průběhu učení. Průběžné hodnocení výsledků učení zobrazené v online pracovním sešitu okamžitě motivuje studenty k zodpovědnosti za výsledky učení.
Systém umožňuje integrovat výuku předmětu a cizího jazyka a vytvářet podmínky pro osvojení odborné terminologie předmětu v cizím i českém jazyce v souladu s pokynem MŠMT č.j. 527/2008-23 (CLIL - Content and Language Integrated Learning).
Webová aplikace je navržena moderní technologií pro školy a vzdělávací centra od 1 do 100 počítačů zapojených v síti. Aplikace je velmi intuitivní a klade minimální nároky na školení uživatelů.

Adresa

OPEN AGENCY s.r.o.

Solná 45/19, 746 01 OPAVA

tel.: +420 608 658 151, +420 777 138 206

email: info@openagency.cz

Obchodní informace

IČO: 28598091

DIČ: CZ28598091

Bankovní spojení: ČSOB 231616726/0300

Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 33862

Metodická a zákaznická podpora

tel.: +420 608 658 151

email: support@openagency.cz

IT podpora

tel.: +420 608 502 825, +420 737 181 151

email: support@openagency.cz